Privacyverklaring

Privacyverklaring 123Trouwauto

123Trouwauto, gevestigd aan Prins Mauritsstraat 26, 2676 BC MAASDIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
123Trouwauto
Prins Mauritsstraat 26
2676 BC  MAASDIJK

Telefoon: 0105902971 / 0621832344

www.123trouwauto.nl

info@123trouwauto.nl

Inleiding

Bij 123Trouwauto hechten wij veel belang aan de privacy van onze klanten en relaties. Daarom zijn wij graag transparant over welke gegevens wij over u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens bewaren en hoe wij deze gegevens zo goed mogelijk beschermen. In deze Privacyverklaring lichten wij graag aan u toe welk privacybeleid wij voeren.

GDPR / AVG wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie hierover kunt u vinden via de onderstaande link:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Waar in dit document de term GDPR vermeld staat, kan dit tevens vervangen worden door de term AVG.

Definitie persoonsgegevens

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens in de context van de dienstverlening van 123Trouwauto?

 • Persoonsgegevens
  • Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon
  • Hieronder vallen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, trouwdatum en rekeningnummer
 • Pseudo persoonsgegevens (indirect identificeerbare persoonsgegevens)
  • Niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon zonder aanvullende informatie
 • Hieronder valt het opvragen van een uittreksel bij de Kamer van KoophandelDe GDPR slaat op Natuurlijke personen en niet op Rechtspersonen.

Verwerking persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Dit doen wij op basis van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen.

Welke gegevens slaat 123Trouwauto op en met welk doel?

Zoals u zult begrijpen, slaat 123Trouwauto gegevens van haar klanten op. De gegevens die opgeslagen worden, verschillen per klant. Het doel van 123Trouwauto bij het opslaan van de gegevens van klanten is haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

Persoonlijke gegevens t.b.v. het vastleggen van alle relevante afspraken in dienstverleningsovereenkomsten

In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft, zijn de volgende gegevens geen rechtspersoon gegevens, maar gegevens van een natuurlijk persoon:

 • naam
 • e-mailadres
 • vast en/of mobiel telefoonnummer
 • adres, postcode en plaats
 • trouwdatum

Doel

Deze gegevens hebben wij nodig om alle afspraken die betrekking hebben op het uitvoeren van onze diensten vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomsten zijn de opdrachtbevestiging van de klanten aan 123 Trouwauto.

Persoonlijke gegevens t.b.v. de financiële administratie en facturatie

In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft, zijn de volgende gegevens geen rechtspersoon gegevens, maar gegevens van een natuurlijk persoon:

 • naam
 • e-mailadres
 • vast en/of mobiel telefoonnummer
 • adres, postcode en plaats
 • trouwdatum
 • bankrekeningnummer

Doel

Deze gegevens hebben wij nodig om onze financiële administratie op correcte wijze te kunnen voeren en om rechtsgeldige facturen te kunnen maken.

Hoe houden we uw data veilig?

123Trouwauto streeft er uiteraard naar om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Het gebruik van computers binnen 123Trouwauto

Wij maken gebruik van computers voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze computers zijn voorzien van de volgende beveiligingsmaatregelen: wachtwoordbeveiliging middels een lokaal toegangswachtwoord, encryptie op de lokale harde schijf en geïnstalleerde anti-virus software.

De website van 123Trouwauto

De website van 123Trouwauto (www.123trouwauto.nl) is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn.

Google Analytics

Onze site maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is er een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. De optie “gegevens delen” met Google is uitgeschakeld. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Google Analytics plaatst de volgende cookies: _utma, _utmb, _utmc en andere _utmc-cookies. Met als doel anonieme / geaggregeerde informatie over waar je heen gaat en wat je doet op de site. Met deze informatie, die maximaal 26 maanden wordt bewaard, wordt deze website verbeterd. Meer informatie op: Deze website

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de 123Trouwauto de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Protocollen met betrekking tot de GDPR

Voor de uitvoering van de procedures, die binnen de wettelijke bepalingen van de GDPR vallen, zijn protocollen opgesteld. Deze protocollen hebben betrekking op gegevens van natuurlijke personen en zijn o.a. gericht op het beantwoorden van onderstaande vragen.

Waar en hoe kan de betrokkene vragen om inzage, rectificatie en/of het wissen van persoonsgegevens (recht om vergeten te worden)?

Waar en hoe kan de betrokkene klachten indienen of bezwaar maken?

Betrokkene dient een e-mail met daarin het concrete verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: info@123trouwauto.nl.
Aan een dergelijk verzoek zal door 123Trouwauto vervolgens binnen 30 dagen voldaan worden.

Bewerkersovereenkomsten t.b.v. samenwerking met andere bedrijven

123Trouwauto werkt ook samen met andere bedrijven om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Met elk ander bedrijf waarmee 123Trouwauto samenwerkt en die persoonsgegevens van klanten opslaan, heeft 123Trouwauto een bewerkersovereenkomst gesloten. Deze bedrijven voldoen daarmee aan de eisen van de GDPR en hanteren hetzelfde niveau van veiligheid.

Datalekken

In het geval van een datalek wordt dit intern vastgelegd en zal 123Trouwauto binnen 72 uur na kennisneming overwegen of er een wettelijke verplichting is voor het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n).

Verantwoordelijk functionaris en contact

123Trouwauto heeft een DPO (Data Protection Officer) aangesteld, die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de DPO.

De contactgegevens van de DPO zijn:

Naam: Karel Renzen
Email: info@123trouwauto.nl

Locatie Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kunt u tevens vinden op de website van 123Trouwauto via onderstaande link:
www.123trouwauto.nl/privacyverklaring

Wijzigingen in het Privacyverklaring

Indien 123Trouwauto mocht besluiten haar privacy beleid aan te passen, worden de wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De laatste wijziging in deze Privacyverklaring is gedaan op: 5 juli 2018.